Výchozí tiskárna ve Windows

Když nastavíte jako aktivní výchozí tiskárnu ve Windows, budou se na ní účtenky tisknout v grafickém režimu.

Velikost písma ... můžete si zvolit nejvhodnější velikost písma.

Tisknout pokladní doklad ... tlačítko Tisk účtenky bude místo úzké textové účtenky tisknout sestavu "Pokladní doklad".

Pokladní tiskárna

Když nastavíte jako aktivní pokladní tiskárnu, budou se na ní účtenky tisknout v textovém režimu.

Port, sdílená tiskárna ... název portu, na kterém je připojena tiskárna, např. COM3. Nebo název sdílené tiskárny ve formátu \\název_počítače\název_tiskárny.

Sekvence - na začátku ... řídící sekvence před zahájením tisku účtenky, lze využít pro nastavení české znakové sady. Příklad řídící sekvence: #27#116#18

Sekvence - na konci ... řídící sekvence po ukončení tisku účtenky, lze využít na aktivaci řezačky papíru. Příklad řídící sekvence: #29#86#66#0

Kódování češtiny CP852 ... překódování lze nastavit, když tiskárna nepodporuje znakovou sadu CP1250, ale má podporu pro CP852.

Pokud není zadán port nebo název sdílené tiskárny, zobrazí se účtenka v poznámkovém bloku.

Další možnosti

Úzký tisk na 30 znaků ... po zapnutí této volby bude šířka účtenky 30 znaků místo standardních 40 znaků.

Tisknout bez diakritiky ... můžete využít v případě, když pokladní tiskárna nepodporuje češtinu nebo si neporadíte s jejím nastavením.