Import položek z CSV

Importovaný soubor si můžete připravit v programu EET-Agenda na jiném počítači nebo v Excelu apod.

Struktura CSV souboru:

Pokud existuje položka s importovanou zkratkou, provede se její aktualizace. Změní se pouze pole, která jsou v importovaném souboru.

Pokud neexistuje položka s importovanou zkratkou, vytvoří se nová položka. Vyplní se pole, která jsou v importovaném souboru.