Zprovoznění na jiném PC

Pokud nakopírujete celou složku programu EET-Agenda na jiný počítač, program bude plně funkční, kromě komunikace s EET.

Instalační program totiž provádí kromě kopírování souborů také registraci .NET knihovny, která zajišťuje komunikaci s EET.

Doporučený postup pro zprovoznění programu na jiném PC

Obnova dat ze zálohy nakopíruje soubor data.fdb z původního PC do složky programu EET-Agenda na novém PC.