Import kontaktů z CSV

Importovaný soubor si můžete připravit v programu EET-Agenda na jiném počítači nebo v Excelu apod.

Struktura CSV souboru:

Pokud existuje kontakt s importovanou zkratkou, provede se jeho aktualizace. Změní se pouze pole, která jsou v importovaném souboru.

Pokud neexistuje kontakt s importovanou zkratkou, vytvoří se nový kontakt. Vyplní se pole, která jsou v importovaném souboru.