Nejnovější verze ke stažení

Zde si můžete stáhnout instalační program, který lze použít pro novou čistou instalaci i pro aktualizaci starší verze (data zůstanou zachována).

EET-Agenda - verze 1.9 sestavení 981 ze dne 19.6.2019 (6,7 MB)


Aktualizace programu

Uživatelé starších verzí programu EET-Agenda si mohou zadarmo provést aktualizaci na nejnovější verzi. Číslo verze programu EET-Agenda a spuštění aktualizace najdete v menu Nastavení - Verze.

Seznam všech změn v jednotlivých verzích si můžete zobrazit zde.


DEMO verze

Tato verze slouží pro vyzkoušení programu, když ještě nemáte svůj certifikát pro EET. Komunikace s EET není nastavena na produkční prostředí, ale na testovací prostředí (Playground). V nastavení jsou zadány údaje fiktivní firmy.

EET-Agenda DEMO - verze 1.9 sestavení 981 ze dne 19.6.2019 (6,7 MB)