Výkaz DPH

Výkaz DPH v nastavené agregaci nebo detailně.


Vyhodnocují se všechny pokladní doklady, které jsou daňovým dokladem.

Pokladní doklad je označen jako Daňový doklad za podmínek: