Příjmy a výdaje

Příjmy a výdaje v nastavené agregaci nebo detailně.


Vyhodnocují se všechny pokladní doklady typu E - Evidovaná tržba, typu P - příjmové doklady a typu V - výdajové doklady.

Částka ZD - částka zahrnutá do základu daně z příjmu.

Částka NZD - částka nezahrnutá do základu daně z příjmu (interní doklady, DPH).

Částka - celková částka z položek pokladních dokladů.