Evidované tržby

Evidované tržby v nastavené agregaci nebo detailně.


Vyhodnocují se všechny pokladní doklady typu E - Evidovaná tržba. Vyhodnocení by mělo zobrazovat stejné částky, jaké vidíte na daňovém portále.