Celková částka - EET (tablet)

Formulář pro evidenci tržeb, ve kterém se zadává pouze celková částka.


V tomto formuláři stačí zadat pouze celkovou částku a vytisknout účtenku.