Celková částka - EET (PC)

Formulář pro evidenci tržeb, ve kterém se zadává pouze celková částka.


V tomto formuláři stačí zadat pouze celkovou částku a vytisknout účtenku.

Klávesa F4 - vypnutí počítače.

Klávesa F12 - přepnutí do formuláře kompletní pokladny a zpět.