Nastavení - EET

Údaje pro elektronickou evidenci tržeb (EET).Zadejte umístění certifikátu a privátní heslo.

Vyplňte označení provozovny a označení pokladního zařízení. Pokud máte sjednán zjednodušený režim, zapněte tuto volbu.

Stiskněte tlačítko Ověřit v nástrojové liště.